Archive for ožujak, 2016

Komplikacije psorijaze

Ako imate psorijazu, kod vas je povećan rizik od razvoja nekih bolesti kao što je metabolički sindrom, upalna bolest crijeva, kardiovaskularna bolest i eventualno rak. Ovisno o tipu i lokaciji psorijaze te o proširenosti bolesti, moguća je pojava komplikacija. Tu

Read More